Previous Next

BDO als werkgever

Voor ons bestaat accountancy en advisering uit meer dan regels en cijfers. Ons doel is om nieuwe perspectieven te bieden. Aan onze klanten maar zeker ook aan onze medewerkers. BDO geeft je professionele uitdaging en verdiepingsmogelijkheden. We creëren de ruimte om je eigen passie te vinden en te volgen. Om je talenten en vaardigheden te ontdekken, te ontwikkelen en vervolgens optimaal te benutten.

Onze kernwaarden

Onze kernwaarden geven de manier aan waarop we invulling geven aan onze ambitie. Ze vormen ons DNA en geven richting aan ons dagelijks doen en laten. Niet alleen naar onze klanten, maar ook naar onze medewerkers en op maatschappelijk terrein. Het is de specifieke BDO manier van werken: persoonlijk, met passie, professioneel en pragmatisch. En iedere BDO’er geeft hier op zijn eigen manier invulling aan.

  • Persoonlijk: We vinden het belangrijk dat je je persoonlijk betrokken voelt bij BDO en bij je collega’s. Daarom bieden we een veilige, informele en plezierige werkomgeving. Waar ruimte is voor het realiseren van jouw persoonlijke ambities. Waarin we je uitdagen jezelf te ontwikkelen, maar je ook in staat stellen een goede balans tussen werk en privé te behouden. Onze partners voelen zich hiervoor persoonlijk verantwoordelijk.
  • Passie: Je krijgt de ruimte om te doen waar je goed in bent en waar je passie ligt. We stellen je in staat om jouw talenten optimaal te benutten. We stimuleren onderlinge samenwerking en teamwork. Onze partners geven het voorbeeld en helpen je om ook jouw passie waar te maken. Daarnaast bieden we de mogelijkheid om vanuit je passie en persoonlijke betrokkenheid ook buiten het dagelijkse werk iets voor de maatschappij te betekenen.
  • Professioneel: We verwachten van jou als BDO’er het gedrag dat bij een professional hoort. De kwaliteit van onze beroepsuitoefening vormt de basis en onze bedrijfscode geldt als leidraad voor ons dagelijks doen en laten. Daar spreken we elkaar ook op aan.
  • Pragmatisch: Met de BDO Academie en het Talent Ontwikkel- en Performance (TOP) programma krijg je op praktische wijze ondersteuning. We maken heldere afspraken en we geven eerlijke feedback over jouw persoonlijke ontwikkeling en prestaties.

Talentmanagement

Talentmanagement is een belangrijk speerpunt in de strategie van BDO. Onze missie om de beste service en topkwaliteit te bieden aan onze klanten, kunnen we alleen realiseren met de inzet van onze medewerkers. Daarom investeren we graag in jou en bieden we een omgeving waarin jij jezelf voortdurend blijft ontwikkelen en je talenten optimaal kunt benutten. Jij hebt zelf de regie over je carrière.

Aan onze BDO Academie kun je opleidingen volgen en passende praktijkervaring opdoen die je laten groeien in je huidige of toekomstige functie. De BDO Academie is ingedeeld in drie niveaus:

  • De Talentacademie zorgt dat jij je in de eerste fase van je carrière kunt ontwikkelen in de volle breedte van het vakgebied. Samen leggen we de basis voor jouw loopbaan en ontwikkelen we jouw competenties.
  • De Managementacademie combineert een brede ontwikkeling met de ontwikkeling van jouw persoonlijke talenten en vaardigheden. De mate waarin je beschikt over de relevante competenties en voorkeur bepalen de richting van je loopbaan. We stimuleren je te doen waar je goed in bent. Je kunt je bijvoorbeeld richten op ondernemerschap, management, vaktechniek of een combinatie van deze aspecten.
  • De Partneracademie ondersteunt je als partner op het gebied van strategie, visie en leiderschap.

 

Top