Onze kernwaarden geven de manier aan waarop we invulling geven aan onze ambitie. Ze vormen ons DNA en geven richting aan ons dagelijks doen en laten. Niet alleen naar onze klanten, maar ook naar onze medewerkers en op maatschappelijk terrein. Het is de specifieke BDO manier van werken: persoonlijk, met passie, professioneel en pragmatisch. En iedere BDO’er geeft hier op zijn eigen manier invulling aan.

Persoonlijk

We vinden het belangrijk dat je je persoonlijk betrokken voelt bij BDO en bij je collega’s. Daarom bieden we een veilige, informele en plezierige werkomgeving. Waar ruimte is voor het realiseren van jouw persoonlijke ambities. Waarin we je uitdagen jezelf te ontwikkelen, maar je ook in staat stellen een goede balans tussen werk en privé te behouden. Onze partners voelen zich hiervoor persoonlijk verantwoordelijk.

Passie

Je krijgt de ruimte om te doen waar je goed in bent en waar je passie ligt. We stellen je in staat om jouw talenten optimaal te benutten. We stimuleren onderlinge samenwerking en teamwork. Onze partners geven het voorbeeld en helpen je om ook jouw passie waar te maken. Daarnaast bieden we de mogelijkheid om vanuit je passie en persoonlijke betrokkenheid ook buiten het dagelijkse werk iets voor de maatschappij te betekenen.

Professioneel

We verwachten van jou als BDO’er het gedrag dat bij een professional hoort. De kwaliteit van onze beroepsuitoefening vormt de basis en onze bedrijfscode geldt als leidraad voor ons dagelijks doen en laten. Daar spreken we elkaar ook op aan.

Pragmatisch

Met de BDO Academie en het Talent Ontwikkel- en Performance (TOP) programma krijg je op praktische wijze ondersteuning. We maken heldere afspraken en we geven eerlijke feedback over jouw persoonlijke ontwikkeling en prestaties.

 

SASKIA NIJMAN
Assistent Accountant
"Er is veel aandacht voor het formuleren van uitdagingen en ontwikkelmogelijkheden die bij mij als persoon passen. Hierdoor ben ik gemotiveerd om het beste uit mezelf te halen."
Lees meer

Top