BDO wil een organisatie zijn waarbij iedereen zich vrij, welkom en veilig voelt. Een organisatie waarin mensen zichzelf kunnen zijn en kunnen excelleren, ongeacht (on)zichtbare verschillen  zoals geslacht, leeftijd, culturele achtergrond of seksuele voorkeur. Met andere woorden: be yourself!

Waarom we dit doen

Gemixte teams functioneren aantoonbaar beter, omdat ze problemen en oplossingen genuanceerder benaderen, vanuit verschillende perspectieven. Daarnaast willen we een organisatie zijn die de maatschappij weerspiegelt. De meerwaarde van een diverse werkvloer met inclusieve cultuur komt op alle niveaus tot uiting. Dat toont wetenschappelijk onderzoek keer op keer aan. De voordelen zijn evident voor de organisatie als geheel en voor alle collega’s als individu. Diverse teams en inclusie zorgen voor betere prestaties, meer innovatie, meer creativiteit en een prettigere werkomgeving. Alleen zo kunnen we topkwaliteit blijven leveren aan onze klanten, toptalent voor de organisatie behouden en onze maatschappelijke verantwoordelijkheid invullen.

Wat we doen

In 2019 en 2020 hebben we de nadruk gelegd op het thema gender diversity, omdat we zien dat de doorstroming van vrouwelijk talent vanaf de hogere functies stagneert. De cijfers liegen er niet om: is de verhouding bij iedere nieuwe lichting starters nog 50-50, vanaf functiegroep 6/7 daalt het aandeel vrouwen onder de 30%. Zo zonde! BDO wil vrouwen geen voorkeursbehandeling geven, maar wél graag stilstaan bij mogelijk belemmerende factoren om als vrouw professioneel te groeien.

BDO Ladies Circle (BLC)

In het licht van gender diversity hebben we de afgelopen jaren concrete stappen gezet om vrouwelijk talent binnenboord te houden, met als grootste blikvanger ons eigen vrouwennetwerk: ‘BDO Ladies Circle’, opgericht om vrouwelijke collega’s via bijeenkomsten en activiteiten met elkaar in verbinding brengen, zodat zij de mogelijkheid krijgen elkaar te coachen en hun netwerk uit te breiden. Achterliggende idee is een grotere beweging binnen de organisatie op gang brengen, die ervoor zorgt dat zowel mannen als vrouwen dezelfde kansen krijgen. Elke meet-up van BDO Ladies Circle is door ruim tweehonderd vrouwen bezocht.

NIEUW: ouderschapsprogramma

Jij zorgt voor je kind en je baan, wij zorgen voor jou. Onder dat motto – en in het kader van gender diversity – zijn we gestart met een nieuw initiatief in samenwerking met Pro Parents: het ouderschapsprogramma! Gericht op alle ouders binnen onze organisatie: vaders, moeders, met partner of alleenstaand. Onderzoek toont namelijk aan dat BDO veel talenten verliest in de jaren nadat ze moeder of vader zijn geworden, in de levensfase dertig tot veertig jaar. Om een verandering in gang te zetten, is flexibiliteit het sleutelwoord. Flexibiliteit in werktijden- en werklocaties, bijvoorbeeld.

Met het ouderschapsprogramma willen we onze jonge en aanstaande ouders dichter bij elkaar brengen, zodat ze met elkaar van gedachten kunnen wisselen en ervaringen kunnen delen. Zodat ze beter geïnformeerd zijn en minder stress ervaren, binnen een community waarin iedereen zich op zijn gemak voelt. We organiseren informatiebijeenkomsten voor aanstaande ouders en delen nuttige informatie in een centrale omgeving, die beschikbaar is voor alle medewerkers. Daarnaast zal BDO de leidinggevenden trainen om ze bewust te maken van de rol die zij kunnen vervullen om rondom ouderschap de nodige flexibiliteit in te bouwen.

Culturele diversiteit

Hoog op de agenda voor de komende jaren staat het thema culturele diversiteit. De opgedane kennis en ervaring bij het thema gender diversity benutten we om concrete stappen te zetten op het culturele aspect. Met behulp van externe partijen starten we in 2021 een pilot om eerst van binnenuit de discussie over dit belangrijke thema op gang te helpen en vervolgens initiatieven te ontplooien om bewustwording te bevorderen en verandering teweeg te brengen. Met als belangrijkste bron van informatie onze eigen collega’s!

Meer weten?

Wil je meer weten over ons programma Diversiteit & Inclusie (D&I)? Neem dan contact op met Maikel Rekelhof.

 

I choose to challenge I choose to challenge I choose to challenge I choose to challenge I choose to challenge I choose to challenge

Top