Roëlle Zijlstra is arbeids- en organisatiepsycholoog en zet zich vanuit dat perspectief in voor het adviseren en begeleiden van organisaties. Gedrag en motivatie van mensen in een organisatie ziet zij onlosmakelijk verbonden met het wel of niet behalen van strategische doelstellingen en plezier houden in het werk. Vragen omtrent ontwikkeling, motivatie, gedrag en cultuur zijn thema’s waar zij enthousiast van wordt en haar expertise ligt.

 

Roëlle Zijlstra

Adviseur Management Consulting

Top