BDO is in de zorgsector vooral bekend van de jaarlijkse (financiële) benchmark ziekenhuizen. Daar zijn we trots op, maar de benchmark is lang niet alles wat we doen in deze veelzijdige en uitdagende wereld. Welke rol van betekenis kun jij daarin spelen?

Met wat voor krachtenveld krijg je te maken? En wat maakt deze sector zo spannend?

René Meijer (senior manager bij BDO) en opdrachtgever Anil Jadoenathmisier weten daar alles van. Anil is directeur IT & Innovatie bij de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ). VZVZ is een vereniging van leden uit een brede vertegenwoordiging van koepelorganisaties (van zorgaanbieders en patiënten) uit de zorg. Deze vereniging bevordert de elektronische uitwisseling van medische gegevens in de zorg, met als grote doel een betere patiëntenzorg in Nederland. Met andere woorden: VZVZ vindt het belangrijk dat de juiste informatie veilig en op het juiste moment toegankelijk is voor de juiste mensen. De samenwerking van BDO en VZVZ heeft recent geleid tot de lancering van Mitz, een ‘online toestemmingsvoorziening’ waarmee alle burgers in Nederland hun medische toestemmingen digitaal – en voor alle zorgverleners – conform wet- en regelgeving kunnen vastleggen en beheren en daarmee in regie komen over hun elektronische medische gegevensuitwisseling.

Hoe is de samenwerking tussen jullie twee begonnen?

René: ‘Ik werk nu zo’n tien jaar voor klanten in de zorg en inmiddels vijf jaar voor VZVZ. Een jaar of drie geleden zijn Anil en ik heel intensief gaan samenwerken voor een programma Mitz in het kader van een wetswijziging.’

Anil: ‘We zien elkaar als collega’s. Vaak weten mensen hier op kantoor ook niet meer wie intern of extern is. We zagen elkaar vrijwel iedere dag, maar sinds ons kantoor is gesloten ineens helemaal niet meer.’

René: ‘Wij hebben in Den Haag net een nieuw BDO-kantoor geopend, pal naast het pand van VZVZ. Het zou leuk zijn als we elkaar daar weer kunnen zien.’

Wat spreekt VZVZ aan in de samenwerking met BDO?

Anil: ‘Uiteindelijk kies je voor mensen, want het zijn de mensen die de organisatie maken. Wat ik heel fijn vind aan BDO, is de kennis van zaken en de pragmatische aanpak. Je ziet vaak dat consultants heel erg op de processen en procedures zitten, maar de adviseurs van BDO proberen dingen echt opgelost te krijgen. René en zijn collega’s durven ergens in te duiken en met de poten in de modder staan om samen een project te realiseren. We staan er echt samen voor.’

René: ‘Dat we die meerwaarde kunnen bieden, heeft ook te maken met de organisatie die we achter ons hebben staan. Ik werkte hiervoor bij Arteria Consulting, dat is overgenomen door BDO. Het grote voordeel daarvan is dat ik intern nu veel meer ruggenspraak heb met collega’s vanuit talloze vakgebieden, van cybersecurity tot financiële vraagstukken. Op die manier kan ik veel beter dan voorheen een compleet voorstel bij de klant neerleggen. Over ruggenspraak gesproken, mijn vriendin is huisarts en zij houdt mij ook wel scherp!’ 

Wat maakt het werk voor een opdrachtgever als VZVZ zo aansprekend?

René: ‘Het maatschappelijke doel dat je met elkaar nastreeft. VZVZ is geen commerciële partij, de meerwaarde van dit werk is dat je probeert met elkaar bepaalde voorzieningen op te leveren waarvan alle partijen in de zorg kunnen profiteren. Met als grote uitdaging de marktwerking, waardoor projecten ineens in een stroomversnelling kunnen komen. Zo heeft de coronatijd geleid tot een grotere vraag naar het vastleggen van toestemming om medische gegevens te kunnen uitwisselen. Dan moeten we sneller dan voorzien met een groep slimme mensen kijken hoe we dat voor elkaar krijgen.’

Anil: ‘Wij zijn een atypische opdrachtgever. Bij onze projecten hebben we te maken met alle denkbare partijen in de zorgsector, zoals koepelorganisaties, overheden en zorgaanbieders. Die moet je op nationaal niveau bijeenbrengen en op één lijn krijgen. Dit betekent vaak dat je meer managet op de relatie dan op strakke afspraken. Daarom is het belangrijk dat een adviseur zich verdiept in onze organisatie en de context waarin wij opereren. Je moet snappen wie wij zijn en hoe wij ons verhouden tot onze omgeving. Uiteindelijk doen we het natuurlijk allemaal voor de patiënt zodat met de juiste gegevens de juiste zorg kan worden geleverd.’

René: ‘In de publieke sector is het sowieso heel erg belangrijk om te beseffen met wie je samenwerkt. Het heeft geen zin om dingen door te drukken. Met elkaar doe je iets voor Nederland en mét Nederland. En iedereen heeft een rol. Daarom werk ik zo graag in de publieke sector, het liefst voor organisaties zonder winstoogmerk die generieke voorzieningen neerzetten. Dan heb je namelijk echt te maken met een krachtenveld waarin je dingen voor Nederland doet. Daar ligt mijn hart.’

Welk advies zou je nieuwe collega’s willen meegeven over werken bij BDO?

René: ‘Als je van buiten naar BDO kijkt, kun je denken: poeh, dat is een grote accountantsorganisatie, met allemaal jongens en meisjes in pak. Terwijl er veel meer achter zit. Daar kom je alleen maar achter door met mensen in gesprek te gaan. Dan pas kun je echt een oordeel vormen. Dus ga gewoon eens in gesprek met iemand die werkt voor BDO. Zoals Anil al opmerkte, uiteindelijk maken de mensen de organisatie!’


Meer weten over werken bij BDO en/of voor de publieke sector? Neem contact op met één van onze recruiters!

René Meijer en Anil Jadoenathmisier

Over René 

Ik heb bestuurskunde gestudeerd en werk sindsdien voor verschillende opdrachtgevers in de zorgsector, van overheidsorganisaties tot zorgaanbieders. Digitalisering stopt bij mij niet bij werk, maar gaat met digitaal sporten verder, want ik organiseer nu digitale fietstochten voor collega’s van BDO en VZVZ. Ik woon in Voorburg met mijn vriendin en ons zoontje van 2,5 jaar. En ons tweede kind is op komst!

Over Anil

Ik ben opgeleid als professional op het snijvlak van ICT en zorg, waarin ik al mijn hele werkzame leven met hart en ziel actief ben. Als medisch informaticus heb ik de zorgsector vanuit verschillende perspectieven meegemaakt, zowel vanuit ziekenhuizen als bij commercieel organisaties en nu dus op nationaal niveau. Ik woon in Voorburg, vlak bij kantoor. Mijn vrije tijd breng ik graag door met mijn gezin en door te lezen, sport en films te kijken.

 

Top